Ai đó đam mê tiền

Nhiều người xung quanh tôi kỳ thực khi hỏi mục đích sống hiện giờ là gì thì không ngần ngại đáp rằng là kiếm thật nhiều tiền. Họ đinh ninh rằng tiền sẽ mang lại hạnh phúc và là điều kiện, công cụ để họ đạt được hạnh phúc.

Có thể họ đúng. Tiền trong thế giới này rất quan trọng, thiếu tiền rất khổ sở. Nhưng có chắc tiền mang đến hạnh phúc không?

Có lẽ có một số thứ tiền có thể mang lại được. Như là có tiền thì có thể mua nhà, mua xe, mua sắm những món đồ mình yêu thích, giúp đỡ người khác về mặt tài chính, v.v.v… Tuy nhiên những thứ này đâu phải là hạnh phúc. Nếu thế thì hạnh phúc quá trần trụi. Nhưng nhiều người nghĩ rằng họ chỉ cần những niềm hạnh phúc trần trụi như thế là đủ. Có thể họ chưa nghĩ sâu hơn.

Lấy ví dụ như tiền đem đến sự đủ đầy về vật chất nhưng tiền không thể lấp đầy khoảng trống khi một người thân yêu của ta mất đi. Dùng tiền có thể làm cho các mối quan hệ tốt lên nhưng nhiều tiền chưa chắc mua được những người bạn chân thành. Có nhiều tiền có thể thể hiện quan tâm đến bố mẹ, em út, người thương yêu nhưng đôi khi họ cần chúng ta quan tâm theo một cách khác, một cách tiền không thể thay thế.

Nhiều người nói rằng nhưng họ chỉ kiếm tiền trong một giai đoạn thôi, khi nào kiếm đủ họ sẽ sống 1 cuộc sống cân bằng. Nói vậy khá hợp lý nhưng cuộc sống vô thường, chưa biết trước ngày hôm sau sẽ như thế nào. Kiếm được tiền có ý nghĩa gì khi có nhiều thứ vụt qua theo sự vô thường của luật tự nhiên chứ?

Kiếm tiền hay muốn kiếm tiền không xấu gì cả. Tôi cũng đang tìm cách kiếm tiền nhưng chỉ nghĩ về tiền, làm mọi thứ vì tiền và bỏ quên rằng mình còn phải học cách sống hạnh phúc nữa thì có vẻ thật thiếu cân bằng.

Nhưng đây là quan niệm của mỗi người. Ai thấy thoải mái với lối sống nào thì họ sẽ lựa chọn. Chỉ hi vọng rằng họ không như con thiêu thân chỉ biết lâu đi mà không biết nhìn lại. Cuộc đời là bể khổ. Tiền có thể làm cho nỗi khổ ẩn khuất đi hoặc cũng là mầm mộng của khổ đau tiếp nối. Phù du cát bụi là thứ cuối cùng còn lại. Chỉ cần tâm bình an.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.