Những ebook tôi viết!

Đã từng có ý định viết rất nhiều sách và mong muốn có 1 cuốn sách được xuất bản. Đã từng đặt bút viết rất nhiều lần nhưng đa số đều dở dang. Đấy là cái tính cả thèm chóng chán, dễ dàng bỏ cuộc thâm căn cố đế của bản thân từ bé đến lớn. Đa số những cuốn ebook viết ra nhằm mục đích “chữa” bệnh ấy.

Nghiên cứu

  • Âm nhạc trị liệu và tác động với sức khỏe tinh thần
  • Nỗi sợ hãi và ứng dụng trong truyền thông

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.