Sự nỗ lực rất lớn

Chuyện là thế này. Mình có quen 1 em gái sinh năm 1993. Em ấy hoàn toàn không có khả năng gì nổi bật trong công việc, thậm chí đã rất nhiều lần mình phát bực bởi sự chậm hiểu, ngô nghê của em ấy. Nhưng, tính đến nay, em ấy đã gắn bó với mình được một thời gian rất dài và mình nhận ra một nỗ lực rất lớn ở em. Điều đó khiến cho mình cảm thấy rất hạnh phúc.

Chuyện là thế này. Em ấy trước đây chỉ bán hàng cho mình ở cửa hàng giày dép. Sau đó vì mình nghỉ bán giày, em ấy được điều động sang làm điện thoại viên cho công ty phần mềm của mình. Ở một lĩnh vực ấy em ấy càng ngây khờ, mình chép miệng: Thôi kệ, coi như mình giúp đỡ em ấy có một công việc nuôi sống bản thân, em ấy chỉ cần trả lời như 1 cái máy cũng được.

Ban đầu đúng là em ấy làm việc như 1 cái máy bởi vì công việc toàn những khái niệm, thuật ngữ mới mà em ấy hoàn toàn chưa tiếp xúc trước đó. Thậm chí em ấy còn không thể hiểu được cho dù mình đã cố gắng giải thích. Mình đã rất bực mình. Nhưng ngày qua ngày, mình đã không để ý rằng em vẫn cặm cụi tìm hiểu về phần mềm theo một cách rất kiên nhẫn, mặc cho sự khó chịu mỗi lần mình trả lời. Em ấy cố gắng dùng thử, cố gắng xem các bạn kỹ thuật hỗ trợ khách và đã bắt đầu học cách để hỗ trợ khách những vấn đề em ấy có thể xử lý được.

Đến giờ, em ấy đã làm rất tốt. Mình hoàn toàn yên tâm để giao phó công việc cho em ấy. Mình mới nghĩ lại những suy nghĩ trước đây của mình và thấy rất hổ thẹn cho những sự đánh giá vội vàng đó. Xin lỗi em và cũng cảm ơn em.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.