Vẫn vậy thôi à…

Mọi người vẫn thường quan tâm về những thay đổi khi lâu ngày họ không gặp nhau. Mình lại thấy hầu hết sự thay đổi người ta nói đến chỉ là những thứ bên ngoài như công việc, kinh tế, các mối quan hệ, v.v.v… Những điều đó có biết hay không biết thì cũng vậy, có thì cũng chả đủ mà thiếu thì cũng chả cần.

Với bản thân mình, cho dù mọi thứ có biến động ra sao thì nó đều không thể thoát khỏi một vòng tuần hoàn nào đó mà cái cốt lõi là tâm tính của bản thân. Nhiều khi mình trải qua những sự kiện, biến cố hay thành công lớn lao nhưng rồi tất cả cũng đều chỉ là những ký ức không hơn không kém. Trải qua những thứ đó mình cũng chẳng thấy nó có ấn tượng gì nhiều với bản thân để nói đến. Nếu mọi người hỏi mình hiện tại ra sao, trải qua những gì đáng nhớ thì hầu như mình không thể tìm được một câu trả lời chân thành. Ở một giai đoạn nào thì mọi thứ vẫn sẽ có lên có xuống như thể một vòng lặp liên tục, nếu có sự thay đổi đáng ghi nhận thì có lẽ là sự thay đổi về suy nghĩ, lối sống, tính cách. Nhưng những sự thay đổi này có thể nhiều khi cũng chỉ là biến động rồi một ngày nào đó lại quay về như trước.

Thì cuối cùng… vẫn vậy thôi à.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.